napisz do nas

- A ktualności -


2013-09-11   |    Wrześniowa "majówka".
Wrześniowa „majówka” gorzowskich Pokoleń.
 
Po raz dwunasty członkowie i sympatycy Pokoleń z Gorzowa Wlkp., z województwa lubuskiego, a także z innych regionów kraju bawili się na imprezie koleżeńskiej. Choć był już początek września organizatorzy przywiązani do tradycji postanowili pozostawić nazwę imprezy, choć termin jej odbycia nie bardzo odpowiadał rzeczywistości. Bawiliśmy się pod hasłem „Na zawsze młodzi”.
Spotkanie odbyło się nie tylko w nowym miejscu – tym razem gościny udzielił nam motel Pintal w Gorzowie Wlkp., ale i w nowej formule organizacyjnej.
Z zaproszenia organizatorów skorzystało blisko stu byłych działaczy lewicowych organizacji młodzieżowych, członków Pokoleń, sympatyków lewicy. Było to autentyczne spotkanie wielu pokoleń lewicowych działaczy. Wystarczy powiedzieć, że seniorem imprezy był blisko 94-letni Franciszek Kujawski, a najmłodsi uczestnicy spotkania nie przekroczyli jeszcze trzydziestki. Wszyscy, bez względu na wiek, bawili się jednakowo świetnie prawie do białego rana.
Honorowymi gośćmi spotkania byli europoseł pan profesor Bogusław Liberadzki oraz poseł pan Bogusław Wontor, co nadało imprezie dodatkowego znaczenia oraz politycznego wymiaru.
Wspomnieniom, rozmowom o aktualnej sytuacji lewicy w Polsce nie było końca.
Dziękując wszystkim za udział i stworzenie przesympatycznej atmosfery już teraz zapraszamy na trzynastą majówkę w roku 2014.
Organizacyjny sukces imprezy zawdzięczamy wypróbowanemu teamowi działaczy pracujących pod kierownictwem niezawodnej Ewy Bednarek.
 
Jerzy Kułaczkowski
 
Informujemy, że można zamawiać fotki z imprezy pod numerem telefonu 605-582465.
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Piękniejsza twarz Pokoleń + ROMAN

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Do roboty Koleżanki i Koledzy!!!!

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Czekamy!!!!

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Wieści z Brukseli

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Co dalej????

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Śpiewamy hymn majówkowy

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Wszyscy się bawimy!

 

2013-08-06   |    Lipcowe święto – pamiętamy
22 lipca, jak co roku członkowie i sympatycy Pokoleń zebrali się na Placu Grunwaldzkim by uczcić rocznicę Manifestu Lipcowego. Pod Pomnikiem Braterstwa Broni złożyliśmy wiązanki kwiatów, a z okolicznościowym słowem wystąpił wiceprzewodniczący gorzowskiego oddziału Stowarzyszenia Pokolenia Jerzy Kułaczkowski.
Na towarzyskim spotkaniu w Parku Róż zebrani wspominali obchody lipcowego święta w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej , klimat i niepowtarzalny nastrój lipcowych zlotów młodzieży.
 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 

2013-07-03   |    Gorzowskie Pokolenia w pierwszej połowie 2013 roku
        Członkowie i działacze Stowarzyszenia Pokolenia w Gorzowie Wlkp. inspirowani przez Zarząd Oddziału starali się poprzez swoją aktywną działalność zaznaczać obecność Stowarzyszenia w życiu społeczno – politycznym miasta i regionu.
 
  • Kontynuowane były comiesięczne spotkania dyskusyjne, na których omawiano najbardziej aktualne sprawy miasta i kraju. M.in. rozmawialiśmy o sytuacji w gorzowskim Szpitalu Wojewódzkim, który jest przygotowywany do przekształcenia w spółkę prawa handlowego, odbyliśmy ostrą dyskusję nad kolejną reformą emerytalną oraz nowymi pomysłami rządu dotyczącymi OFE, omawialiśmy sytuację polityczną w mieście w powiązaniu z rozprawą apelacyjną prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka. Członkowie stowarzyszenia wypowiadali się także na temat swych nadziei i oczekiwań związanych z Kongresem Lewicy Polskiej. w niektórych przypadkach było przyjmowane stanowisko Pokoleń, które następnie prezentowaliśmy w lokalnych mediach. Członkowie stowarzyszenia w trakcie tych spotkań byli informowani o działaniach Zarządu Oddziału Gorzowskiego oraz inicjatywach i uchwałach zarządu Krajowego.
  • Przewodniczący Zarządu Roman Bukartyk uczestniczył w spotkaniu organizacji i partii lewicowych zorganizowanych pod auspicjami gorzowskiego SLD, na którym omawiano wstępne założenia organizacyjne kampanii przed wyborami, które mają się odbyć w przyszłym roku ze szczególnym uwzględnieniem wyborów do samorządu lokalnego. 
  • Tradycyjnie członkowie Pokoleń obchodzili ważne dla ruchu lewicowego rocznice wydarzeń historycznych. Tegoroczne obchody Święta Pracy w Gorzowie Wlkp. były wyjątkowo atrakcyjne i nawiązujące do najlepszej tradycji. Oprócz akcentów oficjalnych takich jak złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikami w mieście odbył się majowy piknik dla sympatyków lewicy, którego głównym organizatorem był wiceprzewodniczący Zarządu gorzowskich Pokoleń kol. Jan Kaczanowski. Imprezę swym patronatem objął poseł do europarlamentu Bogusław Liberadzki. Także w dniu 9 maja działacze Pokoleń uczcili czyn żołnierski składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem 2 Armii Wojska Polskiego.  
  • Grupa działaczy Pokoleń pod przewodnictwem Romana Bukartyka uczestniczyła w warszawskim spotkaniu zorganizowanym dla uczczenia ważnych rocznic polskiego ruchu młodzieżowego. Była to dla nas także okazja do wymiany doświadczeń z kolegami z innych środowisk, a także możliwość rozmowy z dawno nie widzianymi przyjaciółmi. Natomiast w obchodach 20-lecia Stowarzyszenia Lubuszan w Zielonej Górze gorzowskie Pokolenia reprezentowała delegacja pod kierownictwem koleżanki Ewy Bednarek – przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.  
  • Na początku czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu poszerzone o obecność zaproszonych działaczy, którego celem było wypracowanie programu intensyfikowania działania Stowarzyszenia w naszym mieście. Żywa i merytoryczna dyskusja doprowadziła do kilku konkretnych decyzji. Po pierwsze postanowiono o zorganizowaniu w dniu 7 września br. spotkania okolicznościowego środowiska byłych działaczy ruchu młodzieżowego oraz sympatyków lewicy. Powołano Komitet Organizacyjny na czele którego stanął kolega Jerzy Kułaczkowski.Po drugie postanowiono podjąć działania dla udokumentowania dokonań lewicowego ruchu młodzieżowego w naszym regionie poprzez zbieranie pamiątek, dokumentów do wykorzystania w działalności wydawniczej. Powołano zespół edytorsko-redakcyjny pod kierownictwe m kolegi Edwarda Jaworskiego – dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
    Zastanawialiśmy się także nad sposobami zainteresowania lokalnego środowiska naukowego przeszłością lewicy na naszym terenie i inspirowania do podejmowania badań w tym zakresie.  
  • Rozpoczęto nagrywanie rozmów – wywiadów z działaczami mającymi być podstawą do opracowania wydawnictwa pod roboczym tytułem „Ludzie Pokoleń”.
 
 
Jerzy Kułaczkowski

2012-12-24   |    Życzenia świąteczne

Członkom i sympatykom Lubusdkiego Stowarzyszenia POKOLENIA oraz mieszkańcom naszego pięknego województwa składamy życzenia radosnych świąt spędzonych w gronie rodzinnym zaś w Nowym Roku życzymy wiele szczęścia i zdrowia.

                                                                   Zarząd POKOLEŃ


2012-10-19   |    VII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia POKOLENIA

Udział Gorzowian w VII Krajowym Zgromadzeniu Delegatów Stowarzyszenia    

„POKOLENIA”

 

           W dniu 29 października br. w Warszawie odbyło się siódme już Krajowe Zgromadzenie Stowarzyszenia „Pokolenia”.

W jego obradach aktywnie uczestniczyli delegaci gorzowskiego środowiska wybrani na naszym kwietniowym zgromadzeniu.

Do Warszawy przyjechało ponad 80 delegatów reprezentujących wszystkie oddziały wojewódzkie Stowarzyszenia. Gośćmi honorowymi byli m.in. Leszek Miller oraz generał Tadeusz Pietrzak.

Bardzo ciekawe i inspirujące było wystąpienie ustępującego przewodniczącego Zarządu Stanisława Gabrielskiego.  Wielowątkowa dyskusja uwzględniała wiele aspektów działalności Stowarzyszenia, obrazowała jego dorobek w regionach, stanowiła swoista wymianę poglądów i pomysłów do działania w przyszłej kadencji. W dyskusji uczestniczył także nasz delegat kolega Jerzy Kułaczkowski.

Wybrano 39 osobowy zarząd na czele którego stanął ponownie Stanisław Gabrielski, który w tajnym głosowaniu pokonał kandydującego również na stanowisko przewodniczącego Jerzego Jaskiernię.

W skład zarządu wszedł również kolega Roman Bukartyk – przewodniczący Stowarzyszenia w Gorzowie Wlkp.

Zgromadzenie było zorganizowane perfekcyjnie, a jego dorobek intelektualny i programowy będzie niewątpliwie źródłem inspiracji dla wszystkich ogniw Stowarzyszenia na najbliższe lata.


2012-10-19   |    NASZE KOLEJNE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA

       Jak co miesiąc w ostatni piątek miesiąca września tj.28.09.2012 r. spotkaliśmy się w naszej siedzibie. Zebranie poprowadził kol. Przewodniczący Roman Bukartyk.

Gościliśmy Wice Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa, naszego kol. Jana Kaczanowskiego, który omówił najważniejsze wydarzenia w naszym mieście i w Radzie.

Wystąpienie wywołało bardzo ożywioną dyskusję jak min. szereg obaw o przyszłość Szpitala Wojewódzkiego.

W dalszej części Wice Przewodniczący naszej organizacji kol. Jerzy Kułaczkowski omówił opracowany przez niego i zamieszczony w Gazecie Lubuskiej artykuł dot. służby zdrowia w Gorzowie, który był ostrym stanowiskiem krytykującym działania władz wojewódzkich  w stosunku do zapaści  Szpitala Wojewódzkiego.

To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Sala obrad
Drugi od prawej: Jan Kaczanowski - wiceprzewodniczący Rady Miasta i wiceprzewodniczący Lubuskiego Stowarzyszenia POKOLENIA

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Sala obrad
Drugi od lewej: Józef Matuszek - skarbnik Lubuskiego Stowarzyszenia POKOLENIA, a trzeci od lewej: Roman Bukartyk - przewodniczący Lubuskiego Stowarzyszenia POKOLENIA

 

2012-10-18   |    Informacje o pracy Klubu Radnych SLD

                                                              Gorzów Wlkp. 10.10. 2012 r.

 Przestawiam informacje dotyczące pracy   Klubu Radnych SLD począwszy od listopada 2010 roku.

W skład Klubu  Radnych wchodzą: Jerzy Antczak, Jan Kaczanowski,

Krzysztof  Kochanowski, Marcin Kurczyna

          Wiceprzewodniczącym Rady Miasta z ramienia Klubu Radnych SLD jest Jan Kaczanowski , który w ostatnich wyborach samorządowych uzyskał trzeci wynik wyborczy w mieście. Przewodniczącym Klubu Radnych jest kolega Marcin Kurczyna.

           Przedstawiciele Klubu Radnych Miasta Sojuszu Lewicy Demokratycznej aktywnie uczestniczą w pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp., przedkładając swoje liczne propozycje w sprawach istotnych dla funkcjonowania miasta i jego mieszkańców. Dowodem aktywności i skuteczności  działania są następujące problemy, które  z ich inicjatywy zostały zgłoszone i przyjęte przez Radę.        

Z inicjatywy z Klubu radnych zostały zgłoszone i przyjęte przez Radę         Miasta  następujące tematy do budżetu miasta na 2012 rok

1.       Dotacje

·         Hospicjum  - Dotacja w wysokości  100 tys. zł.

 

2.        Usługi remontowe

·         Żłobki  -  w wysokości 100 tys. zł.

·         Przedszkola - w wysokości 100 tys. zł.

 

3.        Infrastruktura drogowa - 220 tys. zł

·         Przebudowa zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia przy ul. Niemcewicza w Gorzowie Wlkp. I etap: wykonanie dokumentacji

·         Przebudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Myśliborskiej do ulicy Matejki. I etap: wykonanie dokumentacji

·         Przebudowa ul. Wyczółkowskiego I etap: wykonanie dokumentacji

·         Przebudowa ul. Gwiaździstej I etap: wykonanie dokumentacji

·         Przebudowa ul. Pułaskiego I etap: wykonanie dokumentacji

·         Naprawa chodnika przy Placu Nieznanego Żołnierza przy

ul. 30-go Stycznia

·         Budowa oświetlenia 8 punktów świetlnych na ulicy Domańskiego

 

              Ponadto Klub Radnych zgłosił propozycję do budżetu Miasta

·         Budowa ulic – Baczewskiego, Braci Paździorków, Krętej, Władysława Andersa oraz odcinka ul. Sosnowskiego.

·         Przebudowa ulic- Parkowej, Pułaskiego, Grota Roweckiego, Dekerta

·         Remont ulic Słonecznej, Kołłątaja, Wyczółkowskiego, Dunikowskiego, Towarowej, Krótkiej, Lelewela, Marczewskiego, Kazimierza wielkiego, kombatantów (do skrzyżowania z ulicą Szarych Szeregów), Piłsudzkiego (od ul. Walczaka do ronda)

oraz dokończenie ul. Wróblewskiego.

·         Remont jezdni i chodników – przy ul. Gwiaździstej, Grottgera, Kazimierza Wielkiego, Szarych Szeregów.

·         Remont chodników – przy ul. Sportowej, Szwoleżerów, Czartoryskiego, Hubala, Marcinkowskiego, Korczaka, Staszica, Baczyńskiego, Mickiewicza.

·         Remont schodów – przy ul. Kazimierza Wielkiego

(obok pętli tramwajowej).

·         Budowa miejsc postojowych – przy ul. Słonecznej, Gwiaździstej, Obrońców Pokoju, przy przedszkolu nr 29 oraz przy Szpitalu       (ul. Dekerta)

·         Opracowanie koncepcji wykonania drugiego wjazdu i wyjazdu

z tzw. Jednostki C os. Staszica (ul. Kochanowskiego, Reja, Zapolskiej i Dąbrowskiej)

·         Budowa nowego schroniska dla zwierząt

 

4.       Dofinansowania instytucji kulturalnych i państwowych

·         Dom Pomocy Społecznej – Dotacja w wysokości 423 tys. zł.

(na zakup oleju opałowego, zakup żywności i leków)

·         Jazz Club Pod Filarami – dotacja w wysokości 200 tys. zł.

·         Wsparcie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

·          Wsparcie organizacji Sceny Letniej i Gorzowskich Spotkań Teatralnych

    

                                                               Przewodniczący Klubu

                                                                   Marcin Kurczyna

                                                           


2012-05-04   |    Obchody święta 1 Maja

W dniu 01 maja 2012 r. delegacja POKOLEŃ oraz Unii Pracy złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Braterstwa Broni na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie. Z tej okazji okolicznościowe przemówienie w imieniu zebranych wygłosił Roman Bukartyk - przewodniczący Lubuskiego Wojewódzkiego Zarządu Stowarzyszenia POKOLENIA w Gorzowie Wlkp. 

Po tych uroczystościach zebrani przeszli do sidziby POKOLEŃ, gdzie dzielono się refleksjami dotyczącymi ruchu robotniczego i świąt pierwszomajowych.

To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Delegacje POKOLEŃ i Unii Pracy składają wiązanki kwiatów
Od prawej: Emilian Popławski - przewodniczący Lubuskiej Unii Pracy, Roman Bukartyk - przewodniczący Stowarzyszenia POKOLENIA

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze
Moment składania kwiatów pod pomnikiem Braterstwa Broni

 

2012-04-30   |    VI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia POKOLENIA

W dniu 20 kwietnia br. odbyło się VI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Lubuskiej Wojewódzkiej Organizacji Stowarzyszenia POKOLENIA w Gorzowie Wlkp.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego złożył Roman Bukartyk – przewodniczący Stowarzyszenia POKOLENIA.  Delegaci przyjęli sprawozdanie  Zarządu Wojewódzkiego oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  i po dyskusji udzielili absolutorium władzom Stowarzyszenia.

Następnie przystąpiono do wyboru władz. W wyniku głosowania przewodniczącym Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia POKOLENIA został ponownie Roman BUKARTYK, natomiast na wiceprzewodniczących zostali wybrani: Jan Kaczanowski i Jerzy Kułaczkowski, skarbnikiem został Józef Matuszek.

Ponadto delegaci podjęli uchwały, rezolucje i stanowiska, które w najbliższym czasie zostaną zaprezentowane.


2011-11-08   |    Stanowisko Stowarzyszenia Pokolenia

                                                    Stanowisko

                               Stowarzyszenia Pokolenia w Gorzowie Wlkp.

                        w sprawie wyników wyborów parlamentarnych 2011 r.

 

            Członkowie Stowarzyszenia Pokolenia w Gorzowie Wlkp. z wielką troską przyjęli wynik osiągnięty w wyborach do parlamentu przez kandydatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Partia, która od 1989 skutecznie wyrażała cele polskiej lewicy osiągnęła najgorszy wynik wyborczy w swej historii. Napawa nas to obawą i niepokojem o dalsze losy tej formacji ideowej oraz przekonuje o konieczności szybkich i głębokich zmian. Polska scena polityczna potrzebuje lewicy, która będzie reprezentować interesy szerokich rzesz społecznych , stawać w obronie najsłabszych i najuboższych oraz nie ustawać w wysiłkach na rzecz unowocześniania Polski i dalszego jej rozwoju. Sojusz Lewicy Demokratycznej chcąc nadal być liderem wszystkich sił lewicowych  w Polsce musi dokonać  uczciwej analizy sytuacji, szybkiego rozliczenia się z popełnionych błędów oraz sformułowania zadań mających na celu wyprowadzenie partii z kryzysu.

            Od działaczy partii oczekujemy  zwiększenia skuteczności naszych wspólnych działań, stworzenia szerokiego sojuszu wszystkich sił lewicy, przeprowadzenia niezbędnych zmian organizacyjnych, programowych i personalnych.

            Zarząd miejski SLD winien w trybie pilnym przedstawić wnioski wynikające z przebiegu kampanii wyborczej i jej rezultatów oraz zaproponować konkretny, szczegółowy program mający doprowadzić do umocnienia ogniw partii .

            Oczekują tego nie tylko członkowie partii, ale również szerokie rzesze jej sympatyków gotowych służyć jej swoim wysiłkiem i doświadczeniem.

 

                                           Lubuski Zarząd Wojewódzki

                                           Stowarzyszenia Pokolenia

                                                 w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp.  28.10.2011 r. 


2011-11-07   |    Rezolucja Stowarzyszenia Pokolenia

                                                        Rezolucja

Stowarzyszenia Pokolenia w Gorzowie Wlkp. w sprawie pogarszającej się sytuacji bytowej polskiego społeczeństwa

 

               Członkowie gorzowskich Pokoleń z głębokim niepokojem przyjmują fakt stałego, a w ostatnim czasie wręcz gwałtownego pogarszania się sytuacji materialnej polskich rodzin. Dotyka to coraz szerszych kręgów społecznych, już nie tylko emerytów i rencistów , którzy zawsze pierwsi odczuwają skutki zjawisk kryzysu ekonomicznego , ale także ludzi młodych pozbawionych perspektyw godnego życia. Brak pracy, w tym także dla absolwentów wyższych uczelni , stale rosnące koszty utrzymania , narastające problemy socjalne polegające na niemożności zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych ( mieszkania, opieka zdrowotna, żłobki i przedszkola ) pokazuje krach dotychczasowej polityki gospodarczej i społecznej ostatnich rządów prawicowych  i centroprawicowych.

Tłumaczenie wszystkich problemów i trudności ogólnoświatowym kryzysem stało się dla rządzących wygodną wymówką usprawiedliwiających bezczynność i brak pomysłu na przyszłość rządu PO i PSL.

                    Nie możemy i nie chcemy dłużej godzić się na taki stan rzeczy . Zwycięstwo Platformy Obywatelskiej w ostatnich wyborach parlamentarnych nie oznacza akceptacji dotychczasowej działalności rządu w zakresie polityki społecznej.

Widzimy poważne zagrożenia dla przyszłości naszego kraju , które już stały się udziałem innych państw europejskich. Nie chcemy by ulice polskich miast stały się miejscem demonstracji oburzonych , tak jak w Grecji czy Hiszpanii.

A przy dalszej bezczynności i obojętności polskiego rządu staje się to nieuniknione.

                   Apelujemy więc do polskich władz , nowo wybranych parlamentarzystów o pilne podjęcie działań mających na celu ochronę polskiego społeczeństwa  przed drożyzną i skutkami kryzysu, jak również opracowanie odpowiadającego społecznym oczekiwaniom programu rozwoju naszej ojczyzny.

 

                                              Lubuski Zarząd Wojewódzki

                                              Stowarzyszenia Pokolenia

                                                  w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp. 28 pażdziernika 2011.


2011-11-06   |    Kolejne spotkanie gorzowskich Pokoleń

28 października członkowie Pokoleń zebrali się na comiesięcznym spotkaniu. Jego tematem , budzącym wiele sporów i emocji były tym razem niedawno odbyte wybory parlamentarne.

Z dużą goryczą i ogromnym rozczarowaniem przyjęto wynik wyborczy SLD.

Osiągnięty rezultat jednomyślnie oceniono jako klęskę tej partii, która przecież jest nam najbliższa ideowo i programowo. W wielu wypowiedziach wskazywano na przyczyny tej klęski, wyrażano zaniepokojenie stanem organizacyjnym SLD, niewątpliwym kryzysem przywództwa w tej partii. Sytuacja SLD w wymiarze ogólnokrajowym znajduje swoje potwierdzenie w degrengoladzie i organizacyjnym rozkładzie ogniw partii w naszym mieście. Dyskutanci zwracali uwagę na brak autorefleksji ze strony funkcyjnych działaczy partii i nadmiernej skłonności do bicia się w cudze piersi.

Niepokojący jest brak jakichkolwiek działań naprawczych i pomysłu na przyszłość. Obecne władze miejskie SLD w powszechnej opinii członków Pokoleń nie dają nadziei na rychłą poprawę sytuacji wewnątrz partii , co grozi dalszą marginalizacją jej  roli w mieście i organach samorządowych.

Porażka wyborcza Jana Kochanowskiego oznacza brak posła lewicy w naszym mieście, co w niewątpliwie negatywny sposób odbije się na sytuacji wszystkich organizacji lewicowych. W dyskusji uwidoczniła  się znaczna różnica poglądów w ocenie Ruchu Palikota, ujawniło się sporo zwolenników tego nowego ugrupowania którzy uważają, że jego program najlepiej w chwili obecnej wyraża oczekiwania i potrzeby sympatyków lewicy.

Przeważała jednak opinia , że na  tego rodzaju oceny jest zdecydowanie za wcześnie, a sam lider tego ugrupowania nie budzi zbyt wielkiego zaufania ze względu na często okazywany koniunkturalizm i wolty ideowe. Dlatego na tym etapie rozwoju sytuacji politycznej Pokolenia nie wykażą żadnej inicjatywy w kierunku nawiązania bliższej współpracy z Ruchem Palikota  i skoncentrują swe działania nad odbudową roli i pozycji SLD w naszym mieście.

            Zebrani przyjęli Stanowisko Stowarzyszenia Pokolenia w sprawie wyników wyborów parlamentarnych  2011 roku oraz  Rezolucję Stowarzyszenia Pokolenia w sprawie pogarszającej się sytuacji bytowej polskiego społeczeństwa. Postanowiono oba te dokumenty umieścić na stronie internetowej Stowarzyszenia, przesłać do władz krajowych oraz do posła Bogusława Wontora. Zarząd prześle je również  do lokalnych mediów z prośbą o zapoznanie z nimi opinii publicznej.


2010-12-20   |    Parlamentarzyści i działacze

Nasi parlamentarzyści

  Posłowie

 Wontor Bogusław – Zielona Góra

                                           Działacze samorządowi

  Sejmik Lubuski 

 Edward Fedko  – radny Sejmiku,  Kazimierz Pańtak - radny Sejmiku, Krystyna Winnicka - radna Sejmiku

 Samorząd powiatowy i gminny

Jędrzejczak Tadeusz – prezydent miasta Gorzowa Wlkp.,  Kaczanowski  Jan  - v-ce przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wlkp., Leszczyński Paweł - radny, v-ce przewodniczący Komisji Spraw Społecznych,  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. - M enu -


Aktualności

Galeria

O stowarzyszeniu

Założenia programowe

Statut stowarzyszenia

Władze wojewódzkie

Koła wojewódzkie

Biuletyn

Umowy o współpracy

Uchwały, rezolucje, stanowiska

Ciekawe strony