napisz do nas

- O stowarzyszeniu -


O stowarzyszeniu. Stowarzyszenie "POKOLENIA" istnieje już prawie 13 lat. W grudniu 2002 roku minęła 12 rocznica zarejestrowania go przez Sąd Wojewódzki w Warszawie(RST 892 z 5.12.1990). Powstanie Stowarzyszenia zainicjowała grupa byłych działaczy lewicowego ruchu młodzieżowego, którzy w oparciu o istniejące wcześniej komisje terenowe Historii Ruchu Młodzieżowego rozpoczęła tworzenie - już w 1989 roku - ogniw Stowarzyszenia.

O stowarzyszeniu. Stowarzyszenie "POKOLENIA" istnieje już prawie 13 lat. W grudniu 2002 roku minęła 12 rocznica zarejestrowania go przez Sąd Wojewódzki w Warszawie(RST 892 z 5.12.1990). Powstanie Stowarzyszenia zainicjowała grupa byłych działaczy lewicowego ruchu młodzieżowego, którzy w oparciu o istniejące wcześniej komisje terenowe Historii Ruchu Młodzieżowego rozpoczęła tworzenie - już w 1989 roku - ogniw Stowarzyszenia. Intencje założycieli najpełniej oddawały "Programowe założenia", które do dziś nie straciły na aktualności i są nadal obowiązującym dokumentem programowym Stowarzyszenia (publikujemy je osobno). W lutym 1991 roku odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w którym uczestniczyło 41 koleżanek i kolegów, którzy uchwalili statut i wybrali władze krajowe "POKOLEŃ". Pierwszym przewodniczącym Zarządu Krajowego został Tadeusz Haładaj, jego zastępcami Kazimierz Fortuna i Jerzy Szmajdziński, sekretarzem Wiesław Weitz. Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej wybrano Stanisława Hasiaka, a jego zastępcą - Henryka Janusza. W latach następnych następowały zmiany w składzie władz Stowarzyszenia. W 1992 roku przewodniczącym Zarządu Krajowego został poseł Jerzy Szmajdziński, wiceprzewodniczącymi wybrano Tadeusza Haładaja i Andrzeja Kołtka. W 1995 roku nastąpiła zmiana na stanowisku sekretarza Zarządu Krajowego - został nim Krystyn Dąbrowa, a po jego rezygnacji w 2002 roku poseł Witold Firak.(Aktualny skład władz krajowych publikujemy osobno).


- M enu -


Aktualności

Galeria

O stowarzyszeniu

Założenia programowe

Statut stowarzyszenia

Władze wojewódzkie

Koła wojewódzkie

Biuletyn

Umowy o współpracy

Uchwały, rezolucje, stanowiska

Ciekawe strony