napisz do nas

- U mowy o współpracy -


Umowa o współpracy

U M O W A
o współpracy pomiędzy Sojuszem Lewicy Demokratycznej
i
Stowarzyszeniem "Pokolenia".

  Sojusz Lewicy Demokratycznej i Stowarzyszenie "POKOLENIA", uznając konieczność wspólnego działania na rzecz budowy lepszej, bardziej sprawiedliwej Polski, w której wartością nadrzędną jest godność człowieka i sprawiedliwość społeczna, postanawiają zawrzeć umowę o współpracy.

 1. Podstawą współpracy SLD i Stowarzyszenia "Pokolenia" są założenia programowe obu stron umowy oraz aktywna działalność przedstawiciela Stowarzyszenia "Pokolenia" w Radzie Polityczno-Programowej SLD.

 2. SLD i Stowarzyszenie "Pokolenia" będą dążyć do określenia wspólnych stanowisk - poprzez konsultacje i wymianę opinii - w sprawach najbardziej istotnych dla kraju i obu stron umowy.

 3. Współdziałanie SLD i Stowarzyszenia "Pokolenia" polegać będzie także na współpracy w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych. Formy tej współpracy staną się przedmiotem szczegółowych ustaleń w okresie poprzedzającym kampanie wyborcze.

 4. Umowa o współpracy wejdzie w życie w momencie zatwierdzenia jej treści przez organa statutowe obu stron.

 5. Organa statutowe Stowarzyszenia "Pokolenia" wyznaczą swego przedstawiciela, reprezentującego Stowarzyszenie "Pokolenia" w Radzie Polityczno - Programowej SLD.   

 

 

  

Leszek Miller

Tadeusz Haładaj

Przewodniczący 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej

wiceprzewodniczący 

Stowarzyszenia POKOLENIA

   


- M enu -


Aktualności

Galeria

O stowarzyszeniu

Założenia programowe

Statut stowarzyszenia

Władze wojewódzkie

Koła wojewódzkie

Biuletyn

Umowy o współpracy

Uchwały, rezolucje, stanowiska

Ciekawe strony